Cestování

mongolsko

Život v jurtě

Mongolsko je země nekonečných plání, stepí s drsným podnebím a pouště Gobi. Tamní kočovný způsob života je tomu našemu na hony vzdálený a velmi zvláštním způsobem se v něm prolínají podmínky jako ve středověku na straně jedné a vymoženosti moderní civilizace na straně druhé....